Infobot

Infobot

Opis

W inteligentny sposób przeszukuje zasoby sieciowe w poszukiwaniu informacji na zadany temat. Wykorzystuje wiedzę rzucającego zaklęcie, by sformułować początkowe kryteria wyszukiwania, dalsze kryteria ustalane są na bieżąco. Może działać przez określony czas, po którym zdaje raport rzucającemu, może też okresowo informować o uzyskanych danych. Nie wchodzi w obszary 'zakazane'

ElMet

Intelligo Causa

Najczęstsze wykorzystanie

Poszukiwanie informacji wszelakiej maści, temat definiowany przez rzucającego.

Aspekty

brak

Backlinks:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License