Zacmienie Karta Postaci 090809 Sys

Imię Nazwisko

gildia:
szkoła:
balans: do wydania 30 punktów pełzających

część opisująca postać:

cel/motywacja postaci (aspekt opisowy o mocy 2):

metodologia postaci (aspekt opisowy o mocy 2):

charakter postaci (aspekt opisowy o mocy 2):

opis fizyczny:

część opisująca możliwości postaci:

specjalizacja [3]:

-

korzyści (punkty: 0) [2*x]

-
-

zawód postaci [2*x] (punkty: 20):

-
-

domeny magiczne postaci [2*x] (punkty: 20)

-
-

zaklęcia nazwane [2]:
-
-
-
-
-

surowce:
- (M + 5, 3/3, 17+)
- (M + 5, 3/3, 17+)
- (M + 3, 3/3, 17+)
- (M + 3, 3/3, 17+)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License