Notatka Zacmienie 140302

Legenda prototypowej mechaniki i liczby

"Jaki jest":

Każda własność (trait) musi mieć wykorzystanie pozytywne i wykorzystanie przeciw tej postaci. Każde ma bonus +/- 2.
Można prefiksować z "bardzo", wtedy ma bonus +/- 4.
Alternatywnie, jeśli nie da się dodać minusu do pozytywnej własności, należy dobrać własność negatywną bez bonusu pozytywnego.
Jeśli w akcji bierze udział i słaba i silna strona, ZAWSZE wchodzi bonus ze słabej a silna jest ignorowana.

(wg starego systemu są tu ZNANE cechy - patrz stara karta)

"Co umie":

(b) to bazowe domeny. Dają bonus +3.
(s) to WĄSKIE specjalizacje. Dają bonus +6.
(k) to skonfliktowanie. Daje bonus +2 ponad wartość, ale musi zawierać sposób użycia domeny przeciw postaci i / lub ewentualny koszt dodatkowy.

"Jaką włada magią?":

Jak dotychczas. Jeśli magia dodana jest do akcji, mamy bonus +2. Magia może być dodana do akcji, jeśli jest wynikowa domeny i ElMetu.

Liczby

Daje nam to maksymalną wartość numeryczną +4 +8 +2 = maksymalna własność, maksymalna skonfliktowana umiejętność i magia. Czyli 14.
Standardowa wartość numeryczna osoby kompetentnej niekierowanej to +2 +3 (+2), czyli 5 (7 z magią).
Kierowanej to +2 +6 (+2) czyli 8 (10 z magią).

Kilka typowych wariantów:

(w)łasność, (u)miejętność, (m)agia, (b)onus:

14 - w++ u++! m
12 - w+ u++! m
10 - w0 u++! m
9 - w++ u+ m | w+ u+! m
8 - w+ u++
7 - w+ u+ m
6 - w— u++! m | w++ u0 m | w- u++ m
5 - w0 u+ m | w- u+! m
4 - w+ u0 m
3 - w- u+ m
0 - w- u0 m
-2 - w— u0 m
-4 - w— u0

Na to nakładamy bonus uznaniowy: +2-+4

Czyli ABSOLUTNE maksimum to:
18 - w++ u++! m b++

Standardowe nieskierowania to:

2 - w+ u0
3 - w0 u+
5 - w+ u+ | w0 u+!

Standardowe skierowania to:

7 - w+ u+! (-> 11 z b)
8 - w+ u++ (-> 12 z b)

Standardowe specjalistyczne skierowania:

10 - w++ u++ (-> 14 z b)
12 - w+ u++! m (-> 16 z b)
12 - w++ u++ m (-> 16 z b)
14 - w++ u++! m (-> 18 z b)

Mamy więc "przestrzenie rozwiązań" na poziomie S.

-4 - -1 : 'sucks hard' -
00 : 'knows nothing'
01 - 02 : 'able to' 2
03 - 05 : 'competent' 3
06 - 08 : 'specialist' 3
09 - 11 : 'elite' 3
12 - 14 : 'wizard did it' 2

Czyli 5 pozytywnych poziomów.
Zakładam, że postacie graczy w swoim obszarze kompetencji poruszają się, niestety, na linii specialist-elite.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License