Notatka Zacmienie 120528

1. Wpływ jako wynik, nie dochodzenie do celu

Do tej pory atak w pole siłowe to było np. stworzenie kuli ognia przez "Tworzenie + Ogień". Teraz to jest "Niszczenie + Ogień", gdzie intencją jest niszczenie a manifestacją jest atak kulą ognia.
Przykłady będą wprowadzone.

2. Koszt w macierzy, nie w poszczególnych wpływach

Wpływ o mocy x2 = 3 PD
Wpływ o mocy x3 = 7 PD
Wpływ o mocy x4 = 15 PD
Wpływ o mocy x5 = 31 PD

Płacimy za każde połączenie ElMet, nie za wpływ. Za wpływ od tej pory nie płacimy.

3. Liczniki jako stany, nie element "poza światem"

Liczniki są trzy: Skażenie, Zdrowie, Psychika.
Każdy licznik ma maksymalną "długość" 5. Jeśli wszystkie 5 padnie, postać jest wyłączona.
Suma wszystkich straconych liczników nie może przekroczyć 8. Jeśli przekroczy 8, postać jest wyłączona.
Łatwiej stracić te "płytsze" liczniki (np. nieprzespana noc w Zdrowiu) niż te głębsze.

Znaczenie głębokości:

5 - Idealna forma
4 - Dyskomfort
3 - Lekka rana
2 - Poważna rana
1 - Stan krytyczny
0 - "Trup"

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License