Mechanika projektów

Wymagania:

 • pojedyncza osoba musi być w stanie przeprowadzić nawet bardzo złożony projekt
 • projekt przeprowadzany wspólnie powinien być dużo łatwiejszy
 • mechanika powinna promować współpracę, wspieranie tylko i wyłącznie najsilniejszego maga powinno być mniej opłacalne
 • musi istnieć możliwość niepowodzeń powodującym cofnięcia
 • projekt może być prosty, lecz ogromny lub krótki, lecz bardzo trudny
 • projekt może składać się z modułów o różnym stopniu trudności i o różnej złożoności

Implikacje:

 • w każdym projekcie mają być fragmenty robione przez potężnych magów, i liczne proste możliwe do wykonania przez słabszych magów (uczniów), co promuje system mistrz - czeladnicy
 • każdy projekt zyskuje z uczestnictwa większej ilości osób
 • mając nieskończenie wiele czasu i środków, arcymag majoris jest w stanie ukończyć dowolny projekt na swoim poziomie mocy

Mechanika - założenia

 • Projekt składa się z dowolnej ilości modułów.
 • Moduły dzielą się na podstawowe i złożone.
 • Projekt może składać się zarówno z modułów prostych, jak i złożonych.
 • Każdy moduł można zbudować oddzielnie, jednak należy połączyć ze sobą wszystkie moduły zanim projekt będzie skończony.
 • Nie istnieje ograniczenie dotyczące tego, ile pojedyncza osoba może wnieść w projekt w czasie jego trwania - jeden mag może wykonać wszystkie moduły i je ze sobą połączyć. Istnieje jednak ograniczenie co do jednorazowego wkładu w projekt / moduł. Każdy moduł, który zawiera magię musi zawierać przynajmniej jeden punkt Quark celem jego utrwalenia.
 • Każdy moduł cechuje określona złożoność i poziom trudności wykonania.
 • Złożoność połączenia ze sobą modułów zależy od złożoności łączonych modułów.
 • W trakcie tworzenia projektu twórca konfliktuje z trudnością projektu. W razie sukcesu ilość przewag przekłada się na postęp w projekcie. W razie porażki może nastąpić cofnięcie w postępach projektu. Wzrost projektu jest liniowy (dzięki temu nawet bardzo silny mag nie będzie w stanie wykonać prostego projektu w tym samym czasie, co grupa słabszych). Wsparcie silniejszego maga przez słabszych podnosi jego szanse na sukces i zmniejsza ryzyko zaszkodzenia. Akcja wspierania sama w sobie nie może zaszkodzić projektowi.
 • Nie istnieje odcinanie limitacji. Nie ma takiego terminu.

Mechanika - wstępna implementacja

 • Każda przewaga nad stopniem trudności projektu oznacza 1 sukces w przeprowadzaniu projektu (1 -> 1, 5 -> 5)
 • Każda niedowaga nad stopniem trudności poza pierwszą oznacza -1 sukces w przeprowadzaniu projektu (1-> 0, 5 -> -4)
 • Klej (maintenance / patching / łączenie modułów) ma najniższy możliwy stopień trudności i wymaga tyle sukcesów, co suma wszystkich potrzebnych sukcesów w module. Nie wymaga ani surowców ani Quarków. Np. robiąc artefakt o 3 modułach wymagających: 20, 40 i 20 sukcesów musimy zrobić też klej o zakresie 80 sukcesów i minimalnej możliwej trudności.

Przykład

Kasia (baza 6, ElMet 14 = 20)
Rafał (baza 6, ElMet 4 = 10)

robią wspólnie artefakt:

Moduł 1 - wymaga 10 sukcesów, trudność 20
Moduł 2 - wymaga 20 sukcesów, trudność 10
Klej - wymaga (10+20) 30 sukcesów, trudność 5 (bo minimalna trudność to 5, patrz: notatka o CR).

1) Kasia dostaje +6 bonusy strategiczne, Rafał pomógł jej na +1 i Kasia rzuca na +7. Wypadły 2 przewagi - moduł 1 ma 2/10.
2) Kasia jakimś cudem dostała 5 przewag, moduł 1 ma 7/10. Rafał próbował też coś zrobić, 2 niedowagi - moduł 1 ma 6/10.
3) Kasia skupiła się na module 1 - 2 przewagi, 8/10. Rafał pracuje nad klejem - 3/30.
itp itp.

Innymi słowy, lepiej pozwolić Kasi, ew. Kasi ze wspomaganiem Rafała skupić się na tym trudnym fragmencie a w tym czasie Rafał zajmie się prostszym klejem.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License