Notatka Zacmienie 110410

Zmiany w karcie postaci wprowadzone z tą notatką:

Ilość startowych PD jest funkcją wieku i klasyfikatorów

Startowa baza jest funkcją wieku i klasyfikatorów

Realnie powinno się oczekiwać wzrostu PDków postaci

Wyjaśnienie klasyfikatorów

Każda postać powinna mieć co najmniej jeden klasyfikator z następującego obszaru:

 • ilość misji na koncie
 • typ postaci
 • wiek
 • urodzenie
 • szkolenie
 • organizacja / frakcja

Postacie graczy dostają dodatkowy klasyfikator:

 • postać gracza : +5 PD.

Klasyfikatory powinny być wyjaśnione albo w 'bio', albo w 'notatce projektowej' (dzięki czemu MG ma dodatkową opcję gnębienia postaci dzięki historii postaci). MG z uwagi na ilość postaci i braku kogoś do gnębienia jego postaci jest usprawiedliwiony by tego nie musieć robić :P.

Szczegóły poniżej:

 • ilość misji na koncie: jest to klasyfikator nie będący powiązany z postacią a z całym czasem życia systemu. By postacie uzyskiwały PD i uczyły się nowych rzeczy, co 20 misji przyznawane jest 5 PD (jeśli system nie jest 110401 a późniejszy, ustalenia systemu mają priorytet nad 5 PD/20 misji).
 • typ postaci: ogólnie, 'klasa' postaci i jej status w rozumieniu świata magów. Może być 'mag'/'człowiek', czyli normalna, nie zmieniona postać, może być 'skażenie magiczne'/'inżynieria magiczna' dające postaci większą moc ale jednocześnie (zwłaszcza w świetle Inwazji) mogące wzbudzać podejrzliwość, lub nawet może być to 'vicinius' - klasa oznaczająca, że postać nie jest (już?) nawet ani magiem ani człowiekiem.
 • wiek: wiek postaci. Postać może być nastolatkiem lub prastarym mędrcem. To, co ważne: liczymy wiek w kategoriach osobnika danej rasy. Przykładowo, 10-letni człowiek to dziecko a kot to senior.
 • urodzenie: Skąd postać pochodzi, co umie, skąd się wzięła i jak się urodziła. Przykładowe urodzenia to: świat ludzi, Srebrna Świeca, gildia planktonowa albo np. ród Maus.
 • organizacja/frakcja: Z kim postać jest powiązana, przez co: kim są jej sojusznicy i przeciwnicy. Znowu przykłady: Srebrna Świeca: konserwatyści, niezrzeszony, Millenium itp.
 • szkolenie: Edukacja, jaką postać przeszła i z czym do tej pory się zetknęła. Zawiera specjalne przeszkolenia, dodatkowe treningi i ew. specjalny rygor, jakiemu postać się poddaje.

Klasyfikatory wymagane:

Ilość misji:

Weteran 60 misji: +15 PD

Typ postaci:

Wszystkie PD z tej kategorii muszą zostać wydane na korzyści.

 • 0 - Człowiek / mag: +00 PD.

Jesteś zwykłym człowiekiem / magiem. Żadnych specjalnych umiejętności czy zdolności, ale za to gwarancja dla innych, że Inwazja czy inne wraże siły się do Ciebie nie dobrały / nie jesteś opętany. Wciąż bardziej Aquam niż Vim, nawet jako mag.

 • 1 - Skażenie magiczne / niewielka inżynieria: +05 PD.

W jakiś sposób Twój organizm nie jest już w pełni ludzki, choć nadal nie jest to wykrywalne dla ludzkiej technologii - ale dla magicznej już tak.

 • 2 - Głębokie skażenie / homo superior: +10 PD

Nie wiem, czy postać wpadła w Węzeł za młodu, eksperymentowały na niej demony / kralothy czy coś, ale postać nie jest już czystym człowiekiem / magiem. Nadal jest postacią traktowaną w świecie magów za "swoją", ale już czasem patrzą na nią z lekką niechęcią. Rozpoznawalna dla aparatury magicznej i dla dedykowanej technologii.

 • 2 - Inżynieria Diakonów: +10 PD

Ród Diakon opanował specjalną metodę inżynierii magicznej, dużo bardziej skuteczną i nieinwazyjną. Organizm nie jest w pełni ludzki, jest to wykrywalne dla magii, ale dla ludzi nie.

 • 2 - Równania genetyczne: +15 PD, +1 baza

Metodologia stosowana od dawna w Srebrnej Świecy wśród niektórych starych (lub potężnych) rodów. Aktualnie w SŚ patrzy się na magów stworzonym przez Równania z pewną niechęcią (i lekką zawiścią), ale nadal magowie stworzeni w ten sposób są klasyfikowani jako magowie. Rozpoznawalna dla aparatury magicznej i dla dedykowanej technologii.

 • 3 - Pełna przebudowa: +20 PD

Postać uległa pełnej przebudowie. Jest to ostatni moment, w którym klasyfikowana jest jeszcze jako mag, choć już i technologia ludzka i badania magiczne potrafią wykazać jej nieludzkość.

 • 4 - Przekroczenie człowieczeństwa: +30 PD

Postać jest już klasyfikowana jako vicinius, jednak jeszcze może być mylona przez ludzi z innymi ludźmi (zwłaszcza, jak jej forma naturalna jest ludzkim humanoidem). Na poziomie aury magicznej i głębokiego skanu nie jest już człowiekiem. Jeszcze nie ucierpiała psychicznie. Jest to moim zdaniem ostatnia funkcjonalna kategoria.

 • 5 - vicinius - utrata człowieczeństwa: +50 PD

Postać utraciła człowieczeństwo na poziomie zarówno fizycznym jak i psychicznym. Ludzie i magowie klasyfikują ją jako 'potwora', aura magiczna całkowicie odbiega od ludzkiej, ale da się poznać, że oryginalnie ta istota była człowiekiem.

 • 6 - vicinius - aberracja: +60 PD

Postać utraciła człowieczeństwo na poziomie zarówno fizycznym jak i psychicznym. Ludzie i magowie klasyfikują ją jako 'potwora', aura magiczna całkowicie odbiega od ludzkiej. Nie da się poznać, że oryginalnie ta istota była człowiekiem.

Inne, mogące być kumulatywne z powyższymi:
Magia Krwi

 • Skażenie magią krwi: +05 PD

Postać miała z kontakt z magią krwi, co doprowadziło do jej skażenia. Bez specjalistycznej aparatury magicznej nie da się zweryfikować tego, że postać miała z magią krwi styczność.

 • Głębokie skażenie magią krwi: +10 PD

Postać bawiła się magią krwi, co doprowadziło do jej skażenia. Bez specjalistycznej wiedzy nie da się zweryfikować tego, że postać miała z magią krwi styczność, choć każde rzucone zaklęcie pozostawia cień echa.

 • Wypaczenie magią krwi: +15 PD

Postać została wypaczona przez magię krwi. Jest to rozpoznawalne dla terminusów i innych magów krwi.

Efekt Zaćmienia

 • Osłabienie Zaćmieniem: -10 do -30 PD

Postać utraciła pewną część swych mocy przed Zaćmieniem, przez co zredukowała się dostępna jej ilość PD (bo PDki są 'ukryte' we wpływie, który już nie działa).

Wiek:

Określa wiek postaci - podstawowy komponent, z którego wywodzi się baza.

 • Dziecko: 100 PD, 4 bazy

~08~12 lat.
Mało wie o świecie, jest bardzo ciekawskie.

 • Nastolatek: 125 PD, 5 bazy

~13~17 lat.
Myśli, że wie dużo o świecie i zaczyna robić trash talkin'.

 • Dorosły: 150 PD, 6 bazy

~18~33 lat.
Zaczyna rozumieć, że nie wie dużo o świecie.

 • Kwiat wieku: 175 PD, 6 bazy

~34~55 lat.
Wie dużo o świecie. Epicentrum wiedzy i potęgi w sprawnym ciele.

 • Senior: 200 PD, 5 bazy

~56 lat+.
Wie jeszcze więcej, ale powoli, powoli ciało zaczyna działać mniej wydajnie.

Urodzenie:

Najpierw czas określić wiedzę postaci i 'świat' z którego pochodzi

Z punktu widzenia świata ludzi:

 • Urodzenie - świat ludzi (klasa niższa):

Postać w ciągu swego życia poznała świat ludzi z punktu widzenia osoby ubogiej.

 • Urodzenie - świat ludzi (klasa średnia):

Postać w ciągu swego życia poznała świat ludzi z punktu widzenia klasy średniej.

 • Urodzenie - świat ludzi (klasa wyższa):

Postać w ciągu swego życia poznała świat ludzi z punktu widzenia osoby bogatej.

 • Urodzenie - świat ludzi (prominent):

Postać w ciągu swego życia poznała świat ludzi z punktu widzenia możnych tego świata.

Z punktu widzenia świata magów:

 • Urodzenie - świat magów (klasa niższa):

Postać w ciągu swego życia poznała świat magów z punktu widzenia osoby ubogiej.

 • Urodzenie - świat magów (klasa średnia):

Postać w ciągu swego życia poznała świat magów z punktu widzenia klasy średniej.

 • Urodzenie - świat magów (klasa wyższa):

Postać w ciągu swego życia poznała świat magów z punktu widzenia osoby bogatej.

Nietypowe:

 • Urodzenie - brak:

Z niewiadomych przyczyn postać nie posiada żadnego urodzenia. Oznacza to, że nie zna ani świata ludzi ani świata magów - wszystko jest dla niej nowe. Może to znaczyć, że postać była wyhodowana w laboratorium lub że postać pochodzi z innego planu - tak czy inaczej, postać nie ma bardzo istotnej wiedzy o świecie.

Teraz czas określić czy postać pochodzi ze specjalnego rodu magów.

 • Urodzenie - wielki ród magów - następca rodu: +30 PD

Postać pochodzi z jednego z wielkich rodów magicznych: Maus, Sowiński, Weiner itp. Jest desygnowana jako jedna z osób mogących kiedyś przejąć władzę, więc dostaje najlepsze możliwe warunki i działania jakie były tylko dostępne.

 • Urodzenie - wielki ród magów - pień: +20 PD

Postać pochodzi z jednego z wielkich rodów magicznych: Maus, Sowiński, Weiner itp. Pochodzi z głównej gałęzi tego rodu, więc na nią poszło nieproporcjonalnie wiele środków i surowców.

 • Urodzenie - wielki ród magów - gałąź: +10 PD

Postać pochodzi z jednego z wielkich rodów magicznych: Maus, Sowiński, Weiner itp. Nie pochodzi jednak z głównej gałęzi rodu, lecz z pomocniczej. W tym momencie ma dostęp do różnych środków i surowców, ale nie dostaje najlepszego co być może.

 • Urodzenie - pomniejszy ród magów - następca rodu: +15 PD

Postać pochodzi z jednego z pomniejszych rodów magicznych. Jest desygnowana jako jedna z osób mogących kiedyś przejąć władzę, więc dostaje najlepsze możliwe warunki i działania jakie były tylko dostępne.

 • Urodzenie - pomniejszy ród magów - pień: +10 PD

Postać pochodzi z jednego z pomniejszych rodów magicznych. Pochodzi z głównej gałęzi tego rodu, więc na nią poszło nieproporcjonalnie wiele środków i surowców.

 • Urodzenie - pomniejszy ród magów - gałąź: +05 PD

Postać pochodzi z jednego z pomniejszych rodów magicznych. Nie pochodzi jednak z głównej gałęzi rodu, lecz z pomocniczej. W tym momencie ma dostęp do różnych środków i surowców, ale nie dostaje najlepszego co być może.

I inne

 • Arystokracja:

Czy to zubożała, czy nadal potężna i wspaniała, ale postać pochodzi ze ścisłej arystokracji magicznej. Zwykle dotyczy SŚ, ale postać będąca arystokratą jest rozpoznawana jako taka przez SŚ nawet nie będąc członkiem tej gildii.

Szkolenie

Podstawa edukacji, każda postać ma jedną:

 • 0 - Całkowity brak edukacji: +00 PD.

W jakiś sposób postaci udało się całkowicie ominąć system szkolnictwa oraz nie miała dostępu do nauczycieli. Nie została nauczona tak naprawdę niczego czego nie wyniosła z własnego doświadczenia.

 • 1 - Wykształcenie obniżone: +10 PD.

Reprezentuje to albo postać młodszą, która jest po szkole podstawowej (lub po bardzo kiepskiej jakości szkole średniej) albo postać, która praktycznie aktywnie unikała nauki przez cały czas.

 • 2 - Wykształcenie standardowe: +20 PD.

Większość postaci. Postać przeszła przez szkołę i zdobyła edukację.

 • 3 - Wykształcenie podwyższone: +30 PD.

Postać, która była bardzo zapalonym uczniem i miała dużo możliwości dodatkowego rozwoju, ew. skończyła dodatkowy kierunek.

Modyfikatory z gildii

 • Mag KADEMu: +10

KADEM jako gildia bierze jedynie postacie najlepsze i stara się je wyszkolić. Głównym i jedynym kryterium KADEMu jest kompetencja i moc.

 • Elitarny Mag KADEMu +40 (+10 + 30), jeśli skończony: +1 baza.

Istnieje mały krąg najlepszych magów KADEMu (zwykle 5 osób). Ci magowie mają szczególną opiekę w gildii i mają całe możliwe wsparcie gildii. KADEM istnieje właśnie po to, by te postacie odnaleźć i specjalnie wyszkolić.

 • Mag EAM (do 5 lat): +5 PD/rok (ukończone = +30 PD i +1 baza)

EAM, czyli Elitarna Akademia Magiczna Srebrnej Świecy jest specyficzną uczelnią; desygnowana jest jako apolityczna i działa trochę jak gildia w gildii. Bardzo trudno się na niej utrzymać a zadania stawiane przed magami EAM są zwykle bardzo trudne.

 • Mag AD: +05, jeśli skończony: +1 baza

Magowie AD bardzo często walczą przeciwko demonom i toczą liczne bitwy. Najlepszą dla nich szkołą życia jest walka.

Nauczyciele

 • Elitarna edukacja: +10

Specyfika takich miejsc jak KADEM, EAM, Harvard, Oxford czy L'Ecole Magique de Paris, które zrzesza najlepszych nauczycieli i najlepsze środki. Jeśli postać była uczona przez wybitnych specjalistów, ma ten klasyfikator.

 • Dedykowani nauczyciele: +10

Często, zwłaszcza w wyższych sferach zdarza się, że dana postać otrzymuje możliwość nauki na specjalnych prawach - to nauczyciele przychodzą do danej postaci by ją uczyć i być na każde jej skinienie.

Szkolenia dodatkowe:

 • Szkolenie zawodowe: XXX: +05

Niektóre postacie mają dostęp do szczególnego typu szkolenia, poza edukacją. Np. są szkolone szczególnie do pewnych określonych zadań. W tym wypadku dostają ten klasyfikator. Wszystkie PDki muszą zostać wydane w domeny pokrewne kategorii. Postać nie może mieć więcej niż 3 szkoleń dedykowanych.

 • Elitarne szkolenie zawodowe: XXX: +10, +1 baza

Czasami postać przechodzi mordercze szkolenie w jakimś kierunku, praktycznie do poziomu "staniesz się X". Wszystkie PDki muszą zostać wydane w domeny pokrewne kategorii. Postać nie może mieć więcej niż 1 szkolenia elitarnego dedykowanego.

Doświadczenie

 • Weteran: XXX: +10

Ta postać w swym zawodzie przez wiele już przeszła i jest rozpoznawana. Miała do czynienia z niezliczonymi przypadkami specjalnymi i typowymi. Jest to klasyfikator niedostępny dla zbyt młodych postaci, nie mających odpowiedniego doświadczenia.

 • Elita: XXX: +20, +1 baza

Ta postać w swym zawodzie robiła rzeczy uznawane za niemożliwe i często się o niej opowiada. Jest to klasyfikator niedostępny dla zbyt młodych postaci, nie mających odpowiedniego doświadczenia.

Trening

 • Forsowny trening: +05

Ta postać bardzo często trenuje i ćwiczy oraz bardzo wiele czasu poświęca na doprowadzanie swoich umiejętności do perfekcji.

 • Absurdalny trening: +10

Ta postać podporządkowuje swoje życie ostremu reżimowi opartemu na dążeniu do doskonałości w jakiejś dziedzinie.

Organizacja / frakcja:

Każda postać do czegoś należy. Te klasyfikatory pozwalają nam na określenie statusu społecznego i pozycji postaci właśnie bazując na tej jednej kategorii.

Przynależność

Świat magów - gildia

 • AD
 • KADEM
 • Melanżyści Miłości
 • Millenium
 • Srebrna Świeca
  • frakcja izolacjonistyczna
  • frakcja konserwatywna
  • frakcja reformatorska
  • EAM
  • niezadeklarowana
 • Powiew Świeżości
 • Zakon Czerwonego Księżyca
 • Brak gildii (niezrzeszony)

Świat ludzi

 • Miejsce pracy: XXX

Koniecznie należy wpisać tu miejsce pracy postaci ;-). Jak brak, 'brak' :P.

 • Grupa społeczna: XXX

Czy postać udziela się gdzieś? W jakiś sposób? Z kimś jest powiązana?

Organizacja

 • Srebrny Puklerz (w SŚ)

Organizacja magów poświęcona tępieniu wszelkich prób niszczenia pracy grupowej i tępiących kocenie wszelkiego typu. Organizacja zrzesza wyłącznie magów Srebrnej Świecy.

 • Fundacja im. Jadwigi Kępacz

Organizacja lady Barbary Sowińskiej poświęcona wspieraniu współpracy i wspólnego rozwoju.

 • Echo

Organizacja ludzi poświęcona obronie ludzi przed wrażymi magami i viciniusami. Też: eliminacja magów, ale to mniej istotne.

Klasyfikatory inne:

 • Postać Gracza : +5 PD.

Świat nie jest sprawiedliwy, gdy jesteś zwykłym NPCem. Wszystkie postacie graczy mają bonusowe PDki, by oddać ich lepszość i wyższość od szarej masy NPCów (innymi słowy, plebsu) :P.

Klasyfikatory unikalne:

Istnieje możliwość stworzenia własnego klasyfikatora. Zwykle trafi tutaj. Często to mutator istniejącego klasyfikatora, czasem coś całkowicie nowego.

 • Wszczepiona pamięć: +X PD.

Dla: Postaci, którym na pewnym etapie ich życia wszczepiono czyjąś pamięć. Ilość PD zależna jest od tego jak duży wpływ ma wszczepiona pamięć/osobowość na aktualne życie postaci.
Dotyczy: Patrycjusz Diakon (+10PD)

W obszarze Typ Postaci:

 • 4 - Martwe Spojenie: +40 PD.

Dla: Spojonego, który nie posiada drugiej osobowości.
Dotyczy: Kamili.

 • 4 - Nienaturalne Spojenie: +40 PD.

Dla: Spojonego, który nie posiada prawidłowego połączenia wszystkich osobowości oraz gestalta.
Dotyczy: Wisny/Iminessy
Archiwalne, przed systemem 110401 (i przed 110410):

Aktualnie istniejące klasyfikatory na kartach postaci:

Dające PD:

Egzekutor KADEMu (+10 PD -> korzyści),
ostatnie lata KADEMu (+15 PD),
romans z AD (+5 PD),
60 misji (+15 PD),
szkolenie terminusa (+5 PD)
zaawansowane szkolenie terminusa SŚ (+10 PD)
homo superior (+10 PD -> korzyści),
EAM 2 rok (+10PD)
EAM 3 rok (15 PD)
prywatni nauczyciele (+10 PD)
Spojenie z Iminessą (+20)
uczona przez najlepszych (+10 PD)
już nie człowiek (+20 PD -> korzyści),
liniowy mag AD (+5 PD),
vicinius [pełna utrata człowieczeństwa] (+30 PD -> korzyści)
vicinius-aberracja (+30 PD),
brak przeszłości (+10 PD)
inżynieria Diakonów (+10 PD)
Naznaczony przez magię krwi(+10PD),
Doświadczony mag(+5PD)
forsowny trening (+5 PD)

Nie dające PD:

frakcja izolacjonistyczna,
frakcja konserwatywna (nie - fanatyczka),
frakcja konserwatywna,

urodzenie: arystokratka,
urodzenie: czarodziejka SŚ,
urodzenie: Zajcew
urodzenie: świat ludzi
urodzenie: czarodziejka planktonowej gildii

mag SŚ,
mag AD,

Srebrny Puklerz,

terminus SŚ,

Maus,
ród Sępiak,

uznawana za potwora

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License