Notatka Zacmienie 110403 - EKSPERYMENTALNA

1) Aktualny model:

Kompetencje:

01 - broń biała: 3(6)
02 - broń miotana: 3(6)
03 - zwiad: 4(9)
04 - dywersja: 4(9)
05 - odwaga: 2(3)
06 - opanowanie: 2(3)

- kupujemy wąskie skille
- obecność graceful degradation na połowie mocy skilla

2) Prosty model drzewka:

01 - walka: 3(6)
-> broń biała: 4(1)
-> broń miotana: 4(1)

02 - zwiad: 4(9)
-> wypatrywanie: 5(1)
-> ukrywanie się: 5(1)
-> odwracanie uwagi: 5(2)

03 - obrona mentalna: 2(3)
-> odwaga: 3(1)
-> opanowanie: 3(1)

Działanie:

- kupujemy szerokie domeny
- specjalizacje są na +1
- specjalizacje kosztują: 1-1-2-2-3-3…
- brak graceful degradation

3) Bardziej złożony model drzewka

 1. mechanika 2 (1+2)
  1. pojazdy 3 (3)
   1. motory 5 (3+3)
   2. samochody 4 (3)
  2. roboty 4 (3+3)
   1. serwary 5 (3)
 2. biologia 1 (1)
  1. botanika 2 (2)
   1. kwiaty 4 (3+3)
  2. zoologia 2 (2)
   1. koty 3 (3)
 • umiejętności łączą się w drzewa, głównym węzłem drzewa jest zawsze szeroka domena, kolejne poziomy uściślają coraz bardziej umiejętności
 • główny węzeł nie może być wyższy niż połowa najniższego liścia (zaokrąglana w dół), w powyższym przykładzie najniższym liściem mechaniki są samochody na 4, czyli mechanika nie może przekroczyć 2, dla biologii są to koty na 3, więc nie może przekroczyć 1
 • węzeł drugiego poziomu nie może być wyższy niż połowa różnicy najwyższego liścia i węzła głównego (zaokrąglana w górę) (zasada opcjonalna, można też rozważyć zaokrąglanie w dół)
 • koszty kolejnych punktów idą wdg. ciągu 1-2-3-3-3…
 • brak graceful degeneration

4) System skillowo-domenowy:

01 - walka*: 3(12)
-> broń biała 4(1)
-> broń miotana 4(1)
02 - zwiad*: 4(18)
-> wypatrywanie: 5(1)
-> ukrywanie się: 5(1)
03 - dywersja: 7(21)
04 - obrona mentalna*: 2(6)
-> odwaga: 3(1)
-> opanowanie: 3(1)

działanie:
DOMENY:
- domena ma koszt x2 (2-4-6-(6))
- specjalizacja kosztuje zawsze 1
- macierz łączy się z rootem
UMIEJKI:
- koszt 1-2-3-(3)
- macierz łączy się z instancją
ALL:
- brak graceful degradation

5) Drzewko degradowalne:

01 - walka: 3(6)
-> broń biała: +1 (1) -> 4
-> broń miotana: +3 (4) -> 6

02 - zwiad: 4(9)
-> wypatrywanie: +1 (1) -> 5
-> ukrywanie się: +2 (2) -> 6
-> odwracanie uwagi: +1 (1) -> 5

03 - obrona mentalna: +1 (1) -> 4
-> odwaga: +1 (1) -> 4
-> opanowanie: +1 (1) -> 4

Działanie:

- kupujemy szerokie domeny
- szeroka domena wymaga choć 1 specjalizacji
- specjalizacje rosną w mocy według kosztu 1-1-2-2-(2)
- matryca łączy się z domeną
- graceful degradation do połowy mocy domeny
- zdegradowana domena nie ma połączenia z matrycą

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License