090519 - Specjalizacja

Ta notatka zajmuje się kartą postaci. Dokładniej to rozszerza ją o nowy element, 'specjalizację'. Daje też pierwszy szkic mechaniki projektów

Specjalizacja

Aspekt ostry będący czynnością lub doprecyzowaniem grupy umiejętności magicznych lub niemagicznych określająca główny fokus zainteresowania postaci. Aspekt ten jest kumulatywny ze wszystkimi pozostałymi, określa, w czym postać jest szczególnie dobra. Nadaje postaciom 'laser focus', którego naturalnie brakuje przy rozmytych aspektach opisowych.

Przykładów kilka:

Ewa Zajcew: ognista magia bojowa
Wiktoria Diakon: uwodzenie
Janek Wątły: konstrukcja broni
Warmaster: przyzywanie potworów

Mechanika projektów

Projekt polega na akumulacji posiadanych zasobów, by osiągnąć jeden wspólny cel. Cel jest definiowany przez jakąś określoną granicę punktów, które trzeba osiągnąć.

Postać działająca zgodnie ze swoją specjalizacją i wszystkimi innymi bonusami (używając jednego surowca o M 2) wspólnie ma Moc = 50 + 5 + 5 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 = 71. Innymi słowy, wykonywanie działania na granicy 50% daje bazę 61, zaokrąglę do 60.

W czym rzadko mamy aż tak komfortową sytuację. Szczęśliwie, komponent uznaniowy ma zakres (-10, 5, 0, 5, 10), ale nie będę tego tutaj rozpatrywał.

Zwykły projekt (patrząc realnie na Polsl) wymaga 10h czasu jednej osoby. Przy założeniu, że każda iteracja projektu kosztuje 2 pełne godziny (łącznie z badaniami i akumulacją), oznacza to, że jedna postać potrzebuje 5 iteracji by skończyć projekt.

Innymi słowy, projekt uczelniany (zwykły projekt) powinien wymagać 300 pkt do osiągnięcia.

Przykład:

Janek stara się zbudować działo laserowe dla swojego nowego mecha. 
W dwóch ostatnich iteracjach osiągnął już sumarycznie 94 punkty. 
Działo laserowe podlega pod specjalizację i domenę, charakter i cel 
(dla uproszczenia pomijam sferę fabularną). Działa na pełnej mocy, nie 
w formie bezpiecznej.
Innymi słowy, baza: 
50 + 5 (domena) + 2 + 2 = 59. Granica 50% = 49, celujemy w 50%.
Wykorzystujemy surowiec 'złomowana broń (+3,3/3,17+)'. Baza rośnie do 52.

Rzucam 1k20, dostaję 11: Baza spada do 47.

Projekt Janka ma już 94 + 47 = 141 punkty z 300 koniecznych do zakończenia. 
Iteracja ta trwała dwie pełne godziny.

Teraz, o surowcach słów kilka.

Jeżeli do projektu wykorzystujemy surowce, używana jest pełna moc tak jak używana być powinna. Jeżeli jednak do projektu nie wykorzystujemy surowców, otrzymujemy jedynie 25% zysku.

Przykład:

Janek kontynuuje prace nad działem, ma już sumarycznie 141 punktów. 
Działo laserowe podlega pod specjalizację i domenę, charakter i cel 
(dla uproszczenia pomijam sferę fabularną). Działa na pełnej mocy, nie 
w formie bezpiecznej.
Innymi słowy, baza: 
50 + 5 (domena) + 2 + 2 = 59. Granica 50% = 49, celujemy w 50%.
Tym razem jednak Janek nie wykorzystuje żadnego ze swoich surowców. 
cei(49 / 4) = 13 przy możliwym sukcesie 50%.

Rzucam 1k20, dostaję 8: Baza zostaje na 13.

Projekt Janka ma już 141 + 13 = 154 punktów z 300 koniecznych do zakończenia. 
Ta iteracja też trwała 2 godziny.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License