090428 - Ogólna

- postacie są magami
- magowie to ludzie władający magią
- większość magów ma za bazę ludzi, nie istoty magiczne

- magia bazuje na zasadzie odwrotnej spirali
- każdy mag może teoretycznie rzucić każde zaklęcie
- każdy mag ma predyspozycje do pewnej klasy zaklęć (dotyczy kontroli, nie mocy)
- każdy mag może nauczyć się zaklęć z każdej możliwej domeny
- każdy mag może przeprowadzić każdy rytuał
- mag może wymyślić rytuał tylko ze swojej dziedziny
- mag może rzucić rytuał z każdej dziedziny, choć jakoś musiał zdobyć choć opis rytuału
- mag może wymyślić zaklęcie z każdej dziedziny, choć nie ze swojej jest dużo trudniejsze
- grupa słabszych magów przekracza mocą silniejszego maga
- zasięg maga jest ograniczony przez kwadrat odległości
- mag może adresować dowolny przestrzenny punkt na jaką ma ochotę, niezależnie co tam jest
- pole osobiste jest skuteczne, dotyczy czarów materializujących w polu i tylko ich
- przy penetracji skóry (od pierwszej krwi, musi krwawić) lub kontakcie skóra-skóra pole osobiste przestaje działać
- arildis to trucizna dla magów
- lapis ma własności antymagiczne
- obecność customizowanych ekspresji nie skracających czasu rzucania (mogących przedłużyć ten czas) i nie zwiększających mocy.
- rzucanie czarów trwa pięć sekund. Jedno zaklęcie naraz.
- czar zostawia echo. Silne, przeciętne, słabe jako funkcja czasu.
- jeżeli czar jest na Quarkach, po przekroczeniu zaniknięcia echa czaru czar jest niedispellowalny

karta:

- quirks, jako aspekt opisowy
- aspekty opisowe dające bonus do działań:
+ motywacja/cele
+ charakter
+ metodologia

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License