Aspekty

Aspekt - definicja :

Wyjaśnienie ideowe:
Aspekt jest krótkim wyrażeniem lub frazą, które ma za zadanie opisać określony element postaci. W największym skrócie, suma wszystkich aspektów powinna wskazywać, co dla postaci jest ważne i jakie elementy postaci gracz chce uwypuklić / które elementy postaci mają mieć szczególne znaczenie na misji. Aspekty podzielone są na poszczególne kategorie, które mają zawęzić zakres, w którym definiują daną postać - zapewnia to pewną zgodność pomiędzy różnymi postaciami.
Wbrew wszelkim siłom, chęciom i staraniom nie ma możliwości zapewnienia jakiejkolwiek formy bilansu pomiędzy poszczególnymi aspektami. Przykładowo, aspekt zawodowy 'miłośnik starych tramwajów' w misji detektywistycznej może mieć problem z dorównaniem postaci o aspekcie zawodowym 'toksykolog'. Nie ma jednak większych powodów do obaw, gdyż sama różnorodność aspektów i ich ilość gwarantuje, że nawet najmocniej "wypakowana" postać będzie miała obszary gdzie jest dużo słabsza od normalnie zbudowanej postaci. Zwłaszcza, że te aspekty, które zwykle zawierają mniej umiejętności ze sobą powiązanych ('miłośnik starych tramwajów') będą najpewniej powiązane z dość intrygującymi społecznościami, które mogą się na misji przydać.
Ważna informacja - w systemie aspektowym nie posiadanie aspektu zawierającego jakąś umiejętność nie oznacza, że postać nie posiada tej umiejętności. To jedynie oznacza, że dla postaci ta szczególna umiejętność nie jest istotna, lub, że nie przykłada do tego szczególnej uwagi (75% populacji dorosłych potrafi pływać pieskiem, prowadzić samochód czy jako tako gotować. Nie potrzeba do tego szczególnego aspektu!)

Wyjaśnienie mechaniczne:
Z każdym aspektem powiązana jest jego klasyfikacja (o tym nieco niżej). Klasyfikacja aspektu zawęża możliwe sformułowania tworzące ów aspekt (np. "Lepkie palce" zupełnie nie pasują na aspekt 'zawodowy') oraz określa moc aspektu (np. zawodowy == moc '2', specjalizacja == moc '5').

Zgodnie z RPG Design Patterns (patrz: w dziale linki):
Ideowo: Trait. Mechanicznie: utajony Gauge.

Rozstrzyganie konfliktów:
W chwili, w której postać deklaruje jakąś czynność sumowane są wszystkie jej aspekty mające jakiś wpływ na tą czynność. Sumowane są wszystkie aspekty korzystne (np. 'precyzyjny' podczas celowania z karabinu snajperskiego) jak i negatywne (np. 'porywczy' podczas celowania z karabinu snajperskiego). Suma wszystkich aspektów daje wartość X. Następnie w identyczny sposób obliczana jest wartość efektywności przeciwnika, z którym postać weszła w konflikt. Suma wszystkich jej aspektów daje Y. Następnie dokonujemy porównania:

X + 1k20 vs Y + 1k20

Jeżeli X + 1k20 > Y + 1k20, akcja powiodła się na korzyść postaci. W innym wypadku, na korzyść jej przeciwnika.

Przykład rozstrzygnięcia konfliktu wykorzystując aspekty:

Adam i Barbara starają się zrobić automatyczne działko, by zastawić pułapkę na polującego na nich demona.

Aspekty Adama: specjalizacja "broń wszelkiego rodzaju", atut "potrafi zrobić helikopter z zapałek"
Aspekty Barbary: atut "szeroka wiedza o demonach", zawód "inżynier automatyk", inny "znawca pułapek".
Aspekty demona: "wytrzymały (2)", "odporny na obrażenia fizyczne (5)"

Adam zrobi działko o mocy: 5 + 3 = 8.
Barbara zrobi działko o mocy: 2 + 1 = 3.

Załóżmy teraz, że demon wejdzie w zasięg obu działek.

Demon wchodzi w zasięg działka Adama: 8 + 1k20 vs 7 + 1k20.
Demon wchodzi w zasięg działka Barbary: (3 + 3) + 1k20 vs 7 + 1k20.

Dlaczego Barbara ma moc 6 a nie 3? Ponieważ przeciwnik jest demonem, a Barbara zna się na demonach szczególnie dobrze i potrafi odpowiednio dostosować swoje działko do walki przeciw nim (jeśli taka była intencja zbudowania tego działka).

Przykłady aspektów:

Klasyfikacja - Nazwa

Aspekt Zawodowy (pytanie: pod względem umiejętności jestem…?) - listonosz
Aspekt Zawodowy (pytanie: pod względem umiejętności jestem…?) - chirurg plastyczny
Aspekt Zawodowy (pytanie: pod względem umiejętności jestem…?) - imprezowiczka
Aspekt Atutowy (pytanie: moją siłą jest…?) - uroda
Aspekt Atutowy (pytanie: moją siłą jest…?) - bimber
Aspekt Atutowy (pytanie: moją siłą jest…?) - badania żywych organizmów

Klasyfikacje:

Każdy typ klasyfikacji aspektu posiada połączoną z nią wartość numeryczną. Ogólnie wyróżniamy następujące klasyfikacje:

Specjalizacja : moc 5
W czym postać się specjalizuje? W czym nikt nie jest w stanie dorównać postaci? Co jest największym talentem i pasją postaci?

Atut : moc 3
Jakie są szczególne zalety postaci? Co jest atutem postaci? Która z cech postaci jest jej podstawowym atutem? Co daje jej 'the winning edge'?

Aspekt zawodowy : moc 2
Jaki jest zawód postaci? Jak można nazwać to, co postać robi? Jak można scharakteryzować zbiór głównych umiejętności postaci? Jak postać definiuje się przez umiejętności?

Aspekt charakteru : moc 2
Jaki charakter ma postać? Jaką cechę charakteru 'widać jak na dłoni'? Jak scharakteryzowałyby postać osoby oglądające misję jak anime?

Aspekt inny : moc 1
Czy postać ma coś, co nie pasuje do pozostałych aspektów? A może coś, co się 'nie zmieściło' gdzieś indziej?

Aspekt motywacyjny : moc 2
Co motywuje postać? Co interesuje postać? Do czego dąży, lub czego pragnie uniknąć? Jakie są jej cele/zainteresowania/motywacje?

Aspekt motywacyjny tymczasowy : moc 2
Czym postać aktualnie się interesuje? Co aktualnie przyciągnęło jej uwagę? Co chciałaby zobaczyć na misji?

Prawda, że proste?

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License