Mechanika Inwazji Resources 160105

Jakie mamy surowce:

W systemie występują następujące surowce:

Earth / Physical
Fire / Craft
Air / Knowledge
Water / Social
Void / Supernatural

Działają one w następujący sposób:

Earth / Physical

- surowiec odpowiedzialny za lokalizację, obronę, wyżywienie, jakość życia i potencjalne bogactwo
- przede wszystkim surowiec 'defensywny' i 'sustained lifestyle'

Fire / Craft

- surowiec odpowiedzialny przede wszystkim za narzędzia i "materialne dzieła rąk ludzkich". Też; pieniądze
- przede wszystkim surowiec 'praktycznego działania' (wolne środki, narzędzia wspomagające)

Air / Knowledge

- surowiec odpowiedzialny przede wszystkim za wiedzę "akademicką" i informacje niematerialne.
- przede wszystkim surowiec 'wiedzy' (co wiesz, co aplikuje do tego tematu, badania naukowe)

Water / Social

- surowiec odpowiedzialny przede wszystkim za kontakty, znajomości i działania międzyludzkie
- przede wszystkim surowiec 'społeczny' (kogo znasz, z kim się spotkasz, kto Ci pomoże, reputacja)

Void / Supernatural

- surowiec odpowiedzialny za rzeczy niedostępne normalnym ludziom. Magia i inne takie.
- przede wszystkim surowiec 'wspomagający'; często wildcard (magia)

Ile mamy surowców?

Moc surowców określamy uproszczonym ciągiem Fibonacciego:

Tier 00 - 000 - absolutny brak surowca
Tier 01 - 001 - wystarczy dla jednej osoby
Tier 02 - 002 - zasięg dzielnicy
Tier 03 - 003 -
Tier 04 - 005 - wystarczy dla grupy 3-5 osobowej
Tier 05 - 008 - zasięg miasta
Tier 06 - 013 - wystarczy dla małej organizacji (~50)
Tier 07 - 021 -
Tier 08 - 034 - wystarczy dla potężnej organizacji (~500)
Tier 09 - 055 - zasięg województwa
Tier 10 - 089 -
Tier 11 - 144 - zasięg kraju

Koszty poszczególnych akcji surowcowych są zwykle:

1 - widoczna, zmieniająca sytuację akcja (przekupstwo odpowiedniej osoby, załatwienie czegoś trudnego)
3 - rzecz, jaka może całkowicie odwrócić misję lub kampanię (zdobycie bardzo specjalistycznego sprzętu, konsultacja z ekspertem)
5 - trwała modyfikacja zmieniająca dalsze losy okolicy (założenie trwałej organizacji, zatrudnienie ogrodnika na stałe (wymaga 'Earth' 3 lub więcej))

Trzeba też spojrzeć, czy akcja jest możliwa z perspektywy Tier. Np. jesteśmy na Tier06 (mała organizacja) i próbujemy zatrudnić ogrodnika? Nie ma sprawy. Próbujemy kupić wieżowiec w mieście stołecznym? Nie, nie uda się - potrzebny jest np. Tier09 w Water i Earth by móc to zrobić i kupić teraz za 5 pkt w Fire.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License