Mechanika Inwazja Motives Human Victims 150926

Nazwa

Ludzkie ofiary

Co to jest

W magicznych konfliktach czy nawet w zwykłych niemagicznych katastrofach zostają osoby, które są w jakimś stopniu dotknięte przez tą katastrofę. To właśnie ten motyw - ludzkie ofiary, które pozostały ludźmi (choć np. chorymi czy rannymi) i nie mają dostępu do swoich normalnych surowców.
Część z nich może być chora, część może potrzebować opieki lekarskiej, część może potrzebować surowców, ktoś może uciekać…
Po prostu niewinne ofiary katastrof magicznych i niemagicznych

Impuls

to seek help / refuge / comfort / <something>

Moves

 1. cause strong emotions of <something> (sympathy/fear) in <someone>
 2. cause unrest in population because <reasons>
 3. try to escape before <something> happens
 4. get better / get worse
 5. do <something> under panic / duress
 6. endanger the Masquerade because <reasons>
 7. seek and try to get <something> (refuge, food, resources)
 8. demonstrate and protest against <someone/something>
 9. ask difficult questions about <someone/something>
 10. require immediate assistance or <something> happens
 11. try to contact <someone> (friends, relatives, press…)
 12. endanger <someone> because of <something> related to (numbers, condition)
 13. make a camp, make a temporary base <somewhere>
 14. seek help with <something> using rational, human ways without looking at mystical means.
 15. seek help with <something> using mystical ways; causing <something> to happen.
 16. seek comfort in their current state; withdraw; stop cooperating. The breaking point was <event>.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License