Mechanika Inwazja Archetypy Proactive Opportunist

Nazwa

Proactive Opportunist / Proaktywny oportunista

Co to za archetyp

Proaktywny Oportunista jest osobą, która może ma jakąś moralność i zasady, ale zwykle dobrze je ukrywa. Zależy jej na maksymalizacji swoich zysków i korzyści niezależnie od strony. Często zmienia stronę i staje po tej stronie, gdzie jego korzyść jest wyższa. Od zwykłego oportunisty różni go to, że aktywnie szuka sytuacji i okazji, gdzie może zmaksymalizować swoje korzyści.
Pojęcia "niemoralne", "nielegalne" są rozpatrywane przez taką osobę przede wszystkim w kategoriach korzyści osobistych.

Impuls

to seek profit no matter the morals
to change sides and adapt to the highest bidder
to create an opportunity for a profit

Moves

 1. change sides from <side> to <other side> for <advantage>
 2. convince <someone> of his importance
 3. betray / backstab <someone>
 4. engage in very lucrative, yet <illegal, immoral> action
 5. seek for a profitable opportunity because of <reason>
 6. ignore previous orders / allegiance
 7. blackmail <someone> for profit
 8. tell everything they know a powerful <someone>
 9. retreat to the lair because of <reason>
 10. steal / acquire useful knowledge about <something / someone>
 11. manipulate <someone> in order to profit
 12. cheat, lie and bribe
 13. endanger <someone> in order to get <something>
 14. twist words to have more freedom; use the contract as a weapon
 15. suck up to <someone> stronger
 16. sell <something> dangerous, illegal or immoral
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License