Mechanika Inwazja Archetypy Merchant 150915

Nazwa

Merchant / Kupiec

Co to za archetyp

Merchant jest osobą, która specjalizuje się w obrocie towarami i zyskiwaniu z tego pieniędzy. Czy to bezpieczny, znany szlak, czy też zupełnie nowe, eksperymentalne towary czy niezbadany rynek, Merchant się tym tematem zajmie.
Zwykle Merchant ma dość sporo surowców, co najmniej jeden rynek zbytu i jednego dostawcę oraz plan jak poszerzyć swoje działania.

Impuls

to amass wealth
to trade <something>

Moves

 1. tell an interesting rumor about <something>
 2. estabilish a new trade line with <someone> trading <something>
 3. supply <something> to <someone>
 4. negotiate and barter
 5. start / stop a price war
 6. dump / hike prices on <something>
 7. donate a large sum of money to <someone> for <something>
 8. sell <something> with very large profit / with a loss
 9. offer a very difficult deal to <someone>
 10. invest in <something> (risky, safe, short-term, long-term…)
 11. manipulate the market of <something> directly / indirectly
 12. import/export very special goods
 13. play politics with local officials
 14. appear with defending mercenaries
 15. doubt that the <action> is profitable
 16. stop throwing good money after the bad; abort / sacrifice <something>
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License