Mechanika Inwazja Archetypy Explorer 150915

Nazwa

Explorer / Odkrywca

Co to za archetyp

Explorer to osoba nie mająca ogromnych problemów finansowych. Jest to osoba posiadająca niemałą wiedzę i jakiś kapitał społeczny, specjalizująca się w odkryciach i zagadkach. Explorer to rola dość społeczna; powiązana z wyprawami i trofeami oraz odkryciami.

Impuls

to discover <something>
to explore <something>
to unravel a mystery of <something>

Moves

  1. make an amazing discovery
  2. hide a discovery for a future use / add it to trophies
  3. race a rival for being the first one
  4. prepare / launch an expedition
  5. show off the trophies
  6. study trophies / artifacts
  7. demand proper recognition
  8. tell a story
  9. present <someone> to <society>
  10. research <something / someone> for future exploration
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License