Mechanika Inwazja Archetypy Dominator

Nazwa

Dominator / Dominator

Co to za archetyp

Dominator niekoniecznie chce rządzić światem. To, czego Dominator pragnie to absolutna kontrola nad kimś / czymś; całkowite zniewolenie i złamanie. Control freak, operujący przede wszystkim przy użyciu silnych emocji (najczęściej strachem), Dominator jest jednocześnie wielbiony, nienawidzony jak i <pasywna forma od przerażający :P> przez swoje ofiary.

Impuls

to enslave <someone / something>
to break others, to be completely in control
to completely dominate others

Moves

  1. select a new <victim>
  2. expand his influence onto <someone>
  3. make a show of his power (directly, with minions, with others' obedience)
  4. exert influence on <captive> with strong emotions (terror, torment, lust)
  5. force an <uninfuenced> to do something with (blackmail, strong emotions, corruption)
  6. convert/corrupt <someone> with (gifts, trade, emotions)
  7. hit those close to <someone> to (elicit emotions, gain obedience, break)
  8. study <someone> to find weak spots
  9. demand absolute obedience from <someone>
  10. reward <someone> handsomely
  11. announce future badness to (elicit <emotion>, force <action)
  12. acquire immoral minions for <mission>
  13. make a deal with the devil to gain <something>
  14. present a devil's choice to <someone> to (corrupt, surrender, …)
  15. prepare a trap for <someone> using <bait>
  16. capture / kidnap <someone>
  17. operate / supply a dungeon in <location>
  18. organize a cult
  19. control <someone's> environment
  20. defile <someone's> sanctuary
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License