Mechanika

Tu znajdzie się opis wspólnej mechaniki

Podstawowe elementy mechaniki :

Aspekty - omówienie
Aspekty opisowe

Archiwalne elementy mechaniki:

Surowce - omówienie
Mechanika stawkowa - omówienie

Elementy eksperymentalne:

Pule - omówienie
System popularności/popleczników oparty o rozwiązania wasalne

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License