Pandemonia Diakon 110822sys

Pandemonia Diakon

Kwiat wieku 175PD 6bazy
80 misji + 20PD +0bazy
Inżyniera Diakonów + 10PD +0bazy
Urodzenie - świat magów (klasa wyższa) + 15PD +0bazy
wielki ród - gałąź (Diakon) + 10PD +0bazy
doświadczenie: weteran + 30PD +0bazy
Wykształcenie podwyższone: +30 PD
postać gracza + 5PD +0bazy
Zaawansowane szkolenie zawodowe: technomancja: +10
Szkolenie zawodowe: szpieg: +05
Szkolenie zawodowe: katalista: +05
Kujon: +5 PD
Trening: +05 PD
Bardzo uzdolniony: +5 PD
Dedykowani nauczyciele: +10
=340

Korzyści:

Uroda 8 (16)

Domeny (212):

Technomancja 9 (24+3)
-> zabezpieczenia 3

Infomancja 10 (27+0)
-> zabezpieczenia 0
-> social networks 0

Sfera ciała 5 (12+5)
-> magia erotyczna 2
-> polimorfia 3

Kataliza 5 (12+3)
-> energia magiczna 1
-> zaklęcia 2

Zwiadowca 8 (21+0)
-> wypatrywanie 0
-> stealth 0
-> kamuflaż 0

Uwodzenie 6 (15)
-> nie-ludzie 0

Negocjator 7 (18+3)
-> wyciąganie informacji 3

Spieg 8 (21)
-> włamania 0
-> pułapki 0

Oficer 7 (18)
-> przesłuchiwanie 0
-> odwaga 0
-> opanowanie 0

Kierowca 7 (18+0)
-> motory 0
-> samochody 0
-> pojazdy ciężarowe 0

Walka wręcz 5 (12)
->

Wpływy (80)

Two - Tworzenie --
Nap - Naprawa x2 (8)
Prz - Przemieszczenie -
-
Dom - Dominacja x3 (18)
Tra - Transformacja x3 (18)
Nisz - Niszczenie -
-
Poz - Poznanie x3 (18)
Ukr - Ukrycie x3 (18)

Macierz: (32)
!Two Nap Prz !Dom !Tra Nisz !Poz !Ukr
......X........X....X.........X.......Sfera ciała 
...............X....X.........X.......Technomancja 
...............X....X.........X....X..Infomancja 
......X........X....X.........X....X..Kataliza 
..............................X....X..Zwiadowca 
......................................Uwodzenie 
...............X....X.........X.......Negocjator 
..............................X....X..Spieg 
......................................Oficer 
...............X....X..............X..Kierowca 
------0--------8----8--------10----6--------------
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License