Edyta Bankierz

Edyta Bankierz

Dorosły (150 PD, 6 bazy) +30 PD z DW
80 misji (+20 PD)

Kompetencje (suma: 122)

01 - sfera iluzji: (21 + 1) -> 7
-> iluzje maskujące

02 - sfera sił: (18 + 2) -> 6
-> tarcze
-> bariery

03 - polityk: (18 + 2) -> 6
-> stosunki międzygildyjne
-> aktor

04 - negocjator: (18 + 1) -> 6
-> zastraszanie

05 - oficer: (24 + 4) -> 8
-> strategia
-> dywersja
-> odwaga
-> taktyka

06 - pojedynki: (12 + 1) -> 4
-> zasady pojedynków

07 - kataliza: (12 + 2) -> 4
-> zaklęcia
-> energie magiczne

Wpływy magiczne (suma: 40)

A - tworzenie: (8) -> x2
B - poznanie: (8) -> x2
C - niszczenie: (8) -> x2
D - transformacja: (8) -> x2
E - naprawa: (8) -> x2

   A   B   C   D   E
01  X   X   X   X   X sfera iluzji
02  X   X   X   X    sfera sił
03     X           polityk
04                negocjator
05     X           oficer
06                pojedynki
07  X   X   X   X   X kataliza
---------------------------------
..  4   8   2   2   0  2
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License