Barbara Sowińska

gildia: Srebrna Świeca
wiek: 28 lat
balans: C0 (baza: 190 -> 195(zaklęcia))
klasyfikatory: urodzenie: czarodziejka SŚ, urodzenie: arystokratka, urodzenie: Sowińska, prywatni nauczyciele rodu Sowińskich(+20 PD), uczennica KADEMU (+5 do mocy zaklęć, podstawowe informacje z "wiedzy o ludziach"), obrzydliwie bogata, kandydatka na dziedziczkę rodu Sowińskich, , weteran 40 misji (+10 PD), absolwent (naukę rozpoczęła na KADEMie, ukończyła u prywatnych nauczycieli, +10 PD)
PD: 150+40

Korzyści

Korzyść.............Poziom.....Koszt
dar przekonywania...2.(+10)......6
przywódca...........2.(+10)......6
empatia.............1.(+5).......2

Macierz

-----------------------|--------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|----------|--------------|
kompetencja \ wpływ....|........|.niszczenie.|.kontrola..|.modyfikacja.|.tworzenie.|.wzmacnianie.|.poznanie.|.przenoszenie.|
.......................|..moc...|...3..+15...|...3..+15..|...3..+15....|...3..+15..|....3..+15...|..3..+15..|....3..+15....|
-----------------------|--------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|----------|--------------|
polityk................|.4..210.|............|...........|.............|...........|.............|..........|..............|
etykieta...............|.3..205.|............|...........|.............|...........|.............|..........|..............|
dyplomata..............|.3..205.|............|...........|.............|...........|.............|...220....|..............|
negocjator.............|.5..215.|............|...........|.............|...........|.............|..........|..............|
aktorka................|.3..205.|............|...........|.............|...........|.............|..........|..............|
psycholog..............|.4..210.|............|...........|.............|...........|.....225.....|...225....|..............|
zaklęcia...............|.3..205.|....220.....|....220....|.....220.....|...........|.....220.....|..........|.....220......|
artefakty..............|.3..205.|....220.....|....220....|.....220.....|...........|.............|..........|..............|
rytuały................|.3..205.|............|...........|.....220.....|...........|.............|..........|..............|
energia magiczna.......|.3..205.|....220.....|....220....|.....220.....|...........|.....220.....|...220....|.....220......|
dowodzenie.............|.3..205.|............|...........|.............|...........|.............|..........|..............|
opanowanie.............|.3..205.|....220.....|...........|.............|...........|.............|..........|..............|
plotki.................|.2..200.|............|...........|.............|...........|.............|...215....|..............|
iluzje.................|.2..200.|....215.....|...........|.....215.....|....215....|.............|..........|..............|
uwodzicielka...........|.1..195.|............|...........|.............|...........|.............|..........|..............|
wojownik (ww)..........|.2..200.|............|...........|.............|...........|.....215.....|..........|..............|
stylistka..............|.2..200.|............|...........|.............|...........|.............|..........|..............|
magia przestrzeni......|.1..195.|............|....210....|.............|....210....|.............|..........|.....210......|
dyplomacja vicinusów...|.1..195.|............|...........|.............|...........|.............|..........|..............|
wzbudzanie uczuć.......|.2..200.|....215.....|....215....|....215......|....215....|.............|..........|..............|
demonologia............|.1..195.|............|...........|.............|...........|.............|..........|..............|
retoryka...............|.2..200.|............|...........|.............|...........|.............|..........|..............|
wiedza o świecie ludzi.|.1..195.|............|...........|.............|...........|.............|..........|..............|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
koszt...........................|.....6......|.....4.....|.....6.......|.....1.....|......2......|....2.....|......1.......|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
suma............................|...22...|
wypełnienie macierzy............|.20,13%.|

Kompetencje

Kompetencja..............Poziom...Koszt
polityk.....................4......10
etykieta....................3.......6
dyplomata...................3.......6
negocjator..................5......15
aktorka.....................3.......6
psycholog...................4......10
zaklęcia....................3.......6
artefakty...................3.......6
rytuały.....................3.......6
energia magiczna............3.......6
dowodzenie..................3.......6
opanowanie..................3.......6
plotki......................2.......3
iluzje......................2.......3
uwodzicielka................1.......1
wojownik (ww)...............2.......3
stylistka...................2.......3
magia przestrzeni...........1.......1
dyplomacja vicinusów........1.......1
wzbudzanie uczuć............2.......3
demonologia.................1.......1
retoryka....................2.......3
wiedza o świecie ludzi......1.......1
-------------------------------------
suma..............................112

Wpływy:

Wpływ.....................Poziom...Koszt
niszczenie...................3.......6
kontrola.....................3.......6
modyfikacja..................3.......6
tworzenie....................3.......6
wzmacnianie..................3.......6
poznanie.....................3.......6
przenoszenie.................3.......6
--------------------------------------
suma................................42
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License