Angel Jose Hechizo

Angel Jose Hechizo

gildia: Vela Plata
balans: xxx (150), x kości
klasyfikatory: weteran 40 misji (+10 PD), Naznaczony przez magię krwi(+10PD), Doświadczony mag(+5PD)
motto: "La magica no es el solucion para todo para todos… Pero porque soy un de los que no tienen suerte…"
PD: 150 + 10 + 10//wydane 174

Korzyści (suma: 22 —> 44)

- Zaklęcia Strategiczne 5(15)
- Mag krwi 3(6)
- Stała rana magii krwi 1(0)
- Utalentowany artefaktor 1(1)

Kompetencje (suma 106)

01 - Wzbudzanie Emocji 4(10)
02 - Gimnastyka 3(6)
03 - Pamięć 2(3)
04 - Zwiad 3(6)
05 - Walka Wręcz 2(3)
06 - Strzelanie 4(10)
07 - Broń Technomantyczna 3(6)
08 - Lekkie pojazdy naziemne 2(3)
09 - Języki 1(1)
10 - Energia magiczna 2(3)
11 - Ogień 2(3)
12 - Woda 2(3)
13 - Ziemia 2(3)
14 - Powietrze 2(3)
15 - Aktorstwo 3(6)
16 - Przebieranie się 1(1)
17 - Umysł 2(3)
18 - Istoty Magiczne 2(3)
19 - Pierwsza pomoc 1(1)
20 - Tropienie 2(3)
21 - Rytuały magiczne 3(6)
22 - Archiwa 1(1)
23 - Krasomówstwo 3(6)
24 - Magia przestrzeni 1(1)
25 - Artefaktor 2(3)
26 - Tarcze 2(3)
27 - Astral 1(1)
28 - Wiedza o świecie ludzi 1(1)
29 - Demonologia 1(1)
30 - Reakcje 2(3)
31 - Włamywanie się 1(1)
Wpływy magiczne (suma 23)

A - Tworzenie*4 1*4
B - Zmiana*2 1*2
C - Wzmacnianie*5 1*5
D - Niszczenie*3 1*3
E - Kontrola*4 1*4
F - Wykrycie*3 1*3
G - Analiza*3 1*3
H - Ukrywanie*3 1*3

Macierz (00 pkt)

-----------------------|-----|----------|------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
kompetencja \ wpływ....|.....|.tworzenie|.Zmiana.....|.wzmacnianie...|.Niszczenie....|.Kontrola...|.Wykrycie....|.Analiza.....|.ukrywanie.|
.......................|.moc.|....1.....|.....1......|......1........|.......1.......|.....1......|......1......|......1......|.....1.....|
-----------------------|-----|----------|------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
Wzbudzanie Emocji......|..4..|..........|............|...............|...............|.....X......|.............|.............|...........|
Gimnastyka.............|..3..|..........|............|...............|...............|............|.............|.............|...........|
Pamięć.................|..2..|....X.....|.....X......|...............|.......X.......|............|.............|.............|.....X.....|
Zwiad..................|..3..|..........|............|.......X.......|...............|............|.............|.............|...........|
Walka Wręcz............|..2..|..........|............|...............|...............|............|.............|.............|...........|
Strzelanie.............|..4..|..........|............|.......X.......|...............|............|.............|.............|...........|
Broń Technomantyczna...|..3..|..........|.....X......|...............|...............|............|.............|......X......|.....X.....|
Lekkie pojazdy naziemne|..2..|....X.....|.....X......|.......X.......|...............|............|.............|.............|.....X.....|
Języki.................|..1..|..........|............|...............|...............|............|.............|......X......|.....X.....|
Energia magiczna.......|..2..|..........|.....X......|...............|.......X.......|.....X......|......X......|......X......|...........|
Ogień..................|..2..|....X.....|............|...............|.......X.......|.....X......|.............|.............|...........|
Woda...................|..2..|....X.....|............|...............|.......X.......|.....X......|.............|.............|...........|
Ziemia.................|..2..|....X.....|............|...............|.......X.......|.....X......|.............|.............|...........|
Powietrze..............|..2..|....X.....|............|...............|.......X.......|.....X......|.............|.............|...........|
Aktorstwo..............|..3..|..........|............|.......X.......|...............|............|......X......|.............|...........|
Przebieranie się.......|..2..|..........|............|.......X.......|...............|............|.............|.............|...........|
Rozkazy................|..2..|..........|............|...............|...............|.....X......|.............|.............|.....X.....|
Istoty Magiczne........|..2..|..........|............|.......X.......|...............|............|......X......|.............|...........|
Pierwsza pomoc.........|..1..|..........|............|.......X.......|...............|............|.............|.............|...........|
Tropienie..............|..1..|..........|............|.......X.......|...............|............|......X......|.............|...........|
Rytuały magiczne.......|..2..|..........|............|.......X.......|...............|............|.............|.............|...........|
Archiwa................|..2..|..........|............|...............|...............|............|.............|......X......|...........|
Krasomówstwo...........|..3..|..........|............|...............|...............|............|.............|.............|...........|
Magia przestrzeni......|..1..|..........|.....X......|...............|...............|.....X......|.............|.............|...........|
Artefaktor.............|..3..|..........|............|.......X.......|...............|............|.............|.............|.....X.....|
Tarcze.................|..2..|....X.....|.....X......|...............|...............|............|.............|......X......|...........|
Astral.................|..1..|..........|.....X......|...............|.......X.......|............|.............|......X......|...........|
Wiedza o świecie ludzi.|..1..|..........|............|...............|...............|............|.............|.............|...........|
Demonologia............|..1..|....X.....|............|...............|.......X.......|.....X......|......X......|.............|...........|
Reakcje................|..2..|..........|............|...............|...............|............|.............|.............|...........|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                     
------------------------------------------
   0   0   0   0   0   0

(0-0-1-1-2-2): [2 - 00, 3 - 01, 4 - 02, 5 - 04, 6 - 06, 7 - 09, 8 - 12]

wiek ?

cel/motywacja postaci (aspekt opisowy):

-

charakter postaci (aspekt opisowy):

-

opis fizyczny:

aspekty socjalne:

-

inne:

-

bio:


zaklęcia nazwane (5):
-
-
-
-
-

surowce:
-
-
-
-


notka projektowa

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License