Adela Łuk

Adela

Domeny: 180

1. detektyw: 16
- celność: 10
- intensywność: 6
2. zwiad: 22
- celność: 8
- intensywność: 8
- obrona: 6
3. negocjator, manipulator: 26
- celność: 10
- intensywność: 8
- obrona: 8
4. gimnastyka: 20
- celność: 8
- intensywność: 6
- obrona: 6
5. zabezpieczenia: 12
- celność: 6
- intensywność: 6
6. aktorstwo: 18
- celność: 6
- intensywność: 6
- obrona: 6
7. sfera sił: 18
- celność: 6
- intensywność: 6
- obrona: 6
8. kataliza: 20
- celność: 8
- intensywność: 6
- obrona: 6
9. wojownik: walka wręcz, noże, broń palna (krótka): 28
- celność: 8
- intensywność: 6
- obrona: 8
- wyparowania: 6

Wpływy: 48

A Naprawa…………….8
B Przemieszczenie……..8
C Dominacja…………..8
D Transformacja……….8
E Poznanie……………16
F Ukrycie/Fałszowanie….8

......A.......B......C.......D........E.........F..........
1.....................................X.........X..........detektyw
2.....................................X.........X..........zwiad
3....................X.......X..................X..........negocjator, manipulator
4............................X.............................gimnastyka
5.....X..............X.......X........X....................zabezpieczenia
6..........................................................aktorstwo
7.............X............................................sfera sił
8.....X.......X.......................X....................kataliza
9.............X......X..........................X..........wojownik
---------------------------------------------------------------------------------
   0    2   2    2    4     4          :14
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License