Karty Postaci Zacmienie 110411sys

Postacie mają po 20 PD więcej niż wynika z ich kategorii - 5 PD za 20 skończonych misjiPostacie graczy (nie temp):


NPCe:

KADEM

Srebrna Świeca

Frakcja konserwatywna

Frakcja reformatorska

Frakcja izolacjonistyczna

EAM

Frakcja Barbary Sowińskiej

Inne

Powiew Świeżości

Academia Daemonica

Millenium

Inwazja

Niezrzeszeni

Cmentarzysko Martwych NPCów

Tempki:

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+


Inne:

Szkieletowa karta:

Szkieletowa karta Zaćmienia 110731sys
Szkieletowa karta Zaćmienia 110401sys

Templatki:


Szablony:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License