Ptak W Klatce

Nazwa:

Ptak w klatce

Motto:

"Po prostu chcę być wolna, czy to tak trudno zrozumieć?!"

Opis:

The caged bird is an impulse that adding a person who tries to break free and is constrained by something. The bird can be constrained by the environment (guild, social surrounding, apartheid), by someone (master, family) or by some rules and regulations the bird does not agree with.

This impulse – technically - is special because it is a passive impulse; the bird wants to be left alone, to be able to do whatever the bird wants to. So the bird tries to change the active state (being oppressed) to the passive state (being left alone).

The bird constantly tests the cage, prods it, tries to improve or destroy it but the cage defines the bird; the bird can rebel against the cage, but at this point the cage became the part of the bird.

Promuje:

 • Działania spontaniczne, niekoniecznie przemyślane, rzeczy szokujące "właścicieli klatki"
 • Walkę z uciskiem i "klatką". Działania na złość.
 • Nieufność i branie spraw w swoje ręce

Zniechęca do:

 • Wykonywanie poleceń z którymi się nie zgadza, podążanie za sztywnymi planami
 • Współpraca z "klatką" w jakikolwiek sposób
 • Zaufanie komuś, zaufanie, że ktoś zrobi coś poprawnie

Dominujące inklinacje:

 • Social Devious

Akcje:

 1. desperacka, rozpaczliwa <akcja> wymierzona bezpośrednio w klatkę
 2. próba ucieczki z klatki, przemyślana; skupiona dookoła <obiekt>/<wydarzenie>
 3. docenienie posiadanego <czegoś> i usprawnienie / wzmocnienie go <czymś>
 4. bardzo ryzykowna <akcja> mająca na celu zwrócić uwagę <osoba> na <coś>
 5. zwrócenie się ku mrocznemu <coś> z absolutnej desperacji
 6. <akcja> mająca pokazać <osoba>, że nadal walczy i nie zamierza się poddać
 7. skupienie się na <osoba>, by pomóc używając <surowiec> - nie może pomóc sobie, ale komuś tak.
 8. skupienie się na <osoba>, by wywołać <wydarzenie> używając <surowiec> - by wpłynąć na klatkę.
 9. tymczasowe poddanie się woli klatki i zrobienie <czegoś> by usprawnić swoją sytuację / standing
 10. tymczasowe stracenie nadziei i zrobienie <czegoś> niezgodnego ze swoimi marzeniami i celami; temporary corruption.
 11. pozorne skupienie się na potrzebach klatki, by przygotować się do <czegoś>; zdobywanie <surowiec>.
 12. działanie irracjonalne prowadzące do <wydarzenie>; pomiędzy pragnieniami swoimi a uniknięciem cierpienia z klatki
 13. <akcja> nienaturalna, dziwna i nieakceptowalna, choć oczywista z uwagi na skonfliktowanie wewnętrzne
 14. <akcja> autodestruktywna lub niszczycielska przy użyciu <czegoś>
 15. <akcja> mająca na celu w dłuższej perspektywie osłabić klatkę
 16. usprawnienie swojego życia w klatce przez <wydarzenie>; albo komfort w klatce albo standing ma rosnąć
 17. zdobycie sojusznika mogącego wesprzeć przez <coś> do długoterminowej realizacji <czegoś>
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License