Dlug Honorowy

Nazwa:

Dług honorowy

Motto:

"Nie zapomnę o tym i odpłacę."

Opis:

Dług honorowy oznacza, że postać komuś coś zawdzięcza lub uważa, że zawdzięcza. Próbuje spłacić swój dług działając w sposób jawny, bądź ukryty. Uważa, że dopóki dług nie zostanie spłacony, nie jest "wolna". O postaci mówi to tyle, że postać ma cechy honorowe; traktuje poważnie swoje zobowiązania.

Promuje:

 • Działania bezpośrednio przynoszące korzyść dobroczyńcy.

Zniechęca do:

 • Działania sprzeczne z interesem dobroczyńcy. Też: zaniechania w pomocy dobroczyńcy.

Dominujące inklinacje:

 • brak

Akcje:

 1. bezpośredni atak na <osoba> lub <interesy> które są niezgodne z interesami Dobroczyńcy. <Fire, Water, Earth, Air, Void>
 2. monitorowanie działań Dobroczyńcy, by nic szkodliwego się mu nie działo na linii <Fire, Water, Earth>
 3. ochrona osoby Dobroczyńcy przed <osoba> lub <wydarzenie> przez użycie <Fire, Water, Air, Earth>
 4. wykonanie zlecenia Dobroczyńcy polegającego na <wydarzenie> i <Fire, Water, Earth, Air, Void>
 5. wyprzedzające działania mające ochronić Dobroczyńcę przed <wydarzenie> powiązane z <Fire, Water, Air>
 6. wyprzedzające działania mające dostarczyć Dobroczyńcy <Fire, Water, Earth, Air> by wspomóc Dobroczyńcę w <działanie>
 7. poświęcenie własnego interesu w obszarze <Fire, Water, Earth, Air, Void>, by pomóc Dobroczyńcy w trudnej sytuacji <wydarzenie>
 8. zgromadzić dla Dobroczyńcy zasoby <Fire, Water, Earth, Air, Void>
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License