Rod Blakenbauer

Ż: Dlaczego Blakenbauerowie muszą przeżyć jako ród?
D: Ponieważ to żywe archiwa z wiedzą zapisaną w DNA. Dużo Blakenbauerów eksperymentuje. Powiązania z biologią.
Ż: Jaka była relacja między Weinerami a Blakenbauerami?
D: Tak jak Edwarda Frankensteina i jego monstrum. Żywe księgi dla Weinerów.
Ż: Kręgi Weinerów, które robiły takie rzeczy z Blakenbauerami; gdzie są i stan?
D: Już nie istnieją. Wiedza że Blakenbauerowie są archiwami przepadła i wiedzą o tym tylko seirasi rodu.
Ż: Jak to jest z Blakenbauerami na zachodzie?
D: Większość Blakenbauerów to członkowie rodu.

Black Technology - w Blakenbauerach ukryta jest wiedza, której nie mają prawa znać. Stąd Klara jako Blakenbauer zdobyła wiedzę o Aleksandrii.

Ż: Rola Tymotheusa to budowanie w "nieetyczny" sposób wiedzy i uzupełnienie biblioteki.
D: Rola Ottona to utrzymanie biblioteki (Rezydencji) - Rezydencja musi przetrwać. Seiras to kustosz wiedzy.

klątwa to przetrwanie, defensywa, nie broń

Blakenbauerowie są żywą biblioteką, każdy członek rodu to potencjalnie dostęp do innych danych zapisanych w genach.
Ich badania to w pewien sposób manifestacja "przesiąkającej" wiedzy, odpowiednie badania we właściwym kierunku mogą sprawić, że Blakenbauer odkryje to, co w sobie nosi (i na przykład pozna jakieś zaklęcie hermetyczne)
Blakenbauerowie mogą definiować kierunek swoich badań, dążąc do jakiegoś, niezwykle trudnego celu (na przykład wskrzeszenie rodu magicznego)

Kobiety Blakenbauerów są specyficzne, ponieważ są katalogiem.
Dla nich, aby zdobyć dostęp do "black technology", należy opanować ich bestię; nie da się ich uzyskać z formy nie-bestii.

Tak jak Weinerów, tak i Blakenbauerów jest wiele odłamów.

Rezydencja Blakenbauerów (każda) to takie pole uprawne. W jej komorach, członkach powstają warunki umożliwiające magom rodu zdobycia odpowiedniej wiedzy. Rezydencja potrzebuje różnych rzeczy by zbudować odpowiedni mikroklimat. Stąd kolekcjonerska natura Blakenbauerów. Pierwszym instynktem nie jest "zniszczyć" a "przejąć". Stąd instynkt nie zabijania.

Blakenbauerowie to sposób na biologiczne pozyskanie wiedzy. Ród nieliczny, bo wymaga opieki i zarządzania. W pewien sposób… są hodowani. Czasem samohodowani.
Krew Blakenbauerów jest BARDZO silna. Krew Blakenbauerów jedynie daje sposób by w pewien sposób zachowanie ziarna biblioteki i skierowanie wektoru wiedzy w zmienionym magu.

Oprócz tego: chów wsobny działa. Tak powstają najsilniejsze zaklęcia. Osobniki mogą być średnie ;-)

Blackenbauerowie są "hodowani" - czasem przez samych siebie, czasem przez innych.
Często jest to plan dlugofalowy - na przykład krzyżowanie z Diakonami, aby zasiać ziarno nowych zaklęć, odczekanie kilku pokoleń i ponowna krzyżówka, tym razem docelowo krwi Blackenbauerów.
Ludzcy potomkowie mają kilka dróg.
Czasem są "pilnowani", i dochodzi do krzyżówki po kilku pokoleniach - tak powstały niektóre bardziej nietypowe zaklęcia.
Ludzie krwi Blackenbauer mają bestie, ale są one nieaktywne, do momentu, gdy dotknie ich odpowiednia magia, próbująca wydobyć zaklęcie.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License