Tabelka poziomów trudności

Poziomy trudności

Tabelka

Postacie powinny być w swoich mocnych stronach gdzieś pomiędzy ekspertem a elitą. Elita ma podniesioną bazę; nie-magowie nie powinni osiągnąć poziomu elity (a maksimum systemu jest "niemożliwe" dla postaci graczy; punkt referencyjny dla MG).

Poziom trudności Implementacja w tej mechanice VAL
poziom zero zero 00
minimalny poziom postaci b_d, in_D 02
commoner b_m, in_d 05
amator b_m, in_d, tag_1 07
dobry amator b_m, tag_1 08
zawodowiec bez niczego b_m, tag_2 10
zawodowiec normalnie b_m, tag_2, t_u, c_u 12
zawodowiec w dobrych warunkach b_m, tag_2, t_uu, c_uu 16
zawodowiec w super warunkach b_m, tag_2, t_uuu, c_uuu 22
ekspert bez niczego b_m, in_u, tag_3 13
ekspert normalnie b_m, in_u, tag_3, t_u, c_u 15
ekspert w dobrych warunkach b_m, in_u, tag_3, t_uu, c_uu 19
ekspert w super warunkach b_m, in_u, tag_3, t_uuu, c_uuu 25
elita bez niczego b_u, in_U, tag_3 16
elita normalnie b_u, in_U, tag_3, t_u, c_u 18
elita w dobrych warunkach b_u, in_U, tag_3, t_uu, c_uu 22
elita w super warunkach b_u, in_U, tag_3, t_uuu, c_uuu 28
maksimum systemu (dla graczy, v1) b_n, in_U, tag_3 14
maksimum systemu (dla graczy, v2) b_n, in_U, tag_3, t_uuu, c_uuu 26
maksimum systemu (dla graczy, v3) b_n, in_U, tag_3, t_uuuu, c_uuuu, mag 34
maksimum systemu (bez magii) b_u, in_U, tag_4, t_uuu, c_uuu 30
maksimum systemu + czar b_u, in_U, tag_4, t_uuu, c_uuu, mag 32
maksimum systemu + średnia magia b_u, in_U, tag_4, t_uuuu, c_uuu, mag 35
maksimum systemu + max. magia b_u, in_U, tag_4, t_uuuu, c_uuuu, mag 38

Legenda:

in_D = inklinacja bardzo negatywna
in_d = inklinacja negatywna
in_u = inklinacja pozytywna (a _U = bardzo)
t_u = tool lv 1
t_uuu = tool lv 3
c_u = circumstantial lv 1; reszta analogicznie
tag_1 = tag lv 1
tag_3 = tag lv 3
b_d = baza obniżona
b_n = baza 'adult'
b_u = baza podniesiona

Wyjaśnienie znaczenia poziomów

Parametry kontrolne
poziom zero - tzw. zero systemowe; poziom konfliktu który zwykle nie jest konfliktem. Minimalny MOŻLIWY poziom konfliktu.
minimalny poziom postaci - minimalna możliwa wartość karty postaci w konflikcie.
maksimum systemu (bez magii) - absolutnie maksymalna wartość do osiągnięcia z komponentu P bez magii.
maksimum systemu (z magią) - absolutnie maksymalna wartość do osiągnięcia z komponentu P z magią.

Poziomy zawodowe / doświadczenia
commoner - poziom losowo napotkanej osoby na ulicy; pokona poziom zero.
dobry amator - osoba nie będąca na poziomie zawodowym, ale nie jest bezużyteczna; interesuje się tematem.
zawodowiec - początkujący poziom zawodowy; zna się na rzeczy. Fachowiec. Pokona poziom commoner.
ekspert - doświadczony poziom zawodowy. 5-10 lat stażu. Pokona poziom zawodowiec.
elita - wielokrotna granica pareto. Najlepsi w swoim fachu. Pokona poziom ekspert.

Bonusy przewidywalne
xxx bez niczego - pod presją, bez przygotowania, żadnych szans na sprzęt, brak korzyści taktycznych czy środowiska
xxx normalnie - mało czasu, kiepskie narzędzia, niewielka przewaga, lekko korzystne środowisko
xxx w dobrych warunkach - przygotowany, dobre narzędzia, przewaga taktyczna, sprzyjające środowisko
xxx w super warunkach - najlepsze narzędzia, najdoskonalsza przewaga, pełne zaskoczenie, środowisko po swojej stronie

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License