Komponenty Karty Postaci

Co składa się na kartę postaci:

Impuls:

Kategoria, która jest zrostem charakteru i motywacji. Każda postać ma 3-5 impulsów które ową postać motywują. Przykłady (nieco banalne): "Potrzeba dominacji innych", "Dąży do lepszego świata".

 • Jeśli postać działa zgodnie ze swoim impulsem, dostaje +2.
 • Jeśli postać działa przeciwnie do swojego impulsu, dostaje -2.
 • Jeśli postać ma sprzeczność w impulsach, dostaje [-1, 0, 1].

Celem tej sekcji jest powiązanie tego jaka postać jest z tym co postacią kieruje i co ją motywuje do działania.

Co potrafi

Kategoria określająca typowe akcje i umiejętności postaci. Zawiera trzy poziomy:

 • Amator: 2
 • Zawodowiec: 4
 • Ekspert: 6

Postać może mieć:

 • 3 umiejętności na poziomie Ekspert
 • 5 umiejętności na poziomie Zawodowy
 • N umiejętności na poziomie Amator

(wyłączony jest bilans postaci by móc postać lepiej opisać).

 • Umiejętność na poziomie Ekspert winna być podzbiorem umiejętności na poziomie Zawodowiec
 • Umiejętność na poziomie Zawodowiec winna być odpowiednio szeroka
 • Umiejętność na poziomie Amator - jak chcecie

Każda wpisana umiejętność / akcja / zawód powinna mieć choćby jedno wybitne wykorzystanie na misji. Jeśli nie widzicie jak użyć jej na misji, najpewniej jest źle sformowana.

--------------------------------------------------
 Tag    | Wartość |    Znaczenie     |
--------------------------------------------------
brak    |  0   | brak znajomości tematu  |
poziom 1  |  2   | poziom amatorski     |
poziom 2  |  4   | poziom zawodowy      |
poziom 3  |  6   | poziom specjalisty    |
--------------------------------------------------
Kogo zna:

Tu jest miejsce na poszczególne osoby i frakcje której postać jest członkiem. Ta sekcja wymaga dodefiniowania w mechanice 1604. Innymi słowy: TODO.

Jakie ma zasoby:

Tu jest miejsce na poszczególne zasoby i kieszonkowe posiadane przez postać. Ta sekcja wymaga dodefiniowania w mechanice 1604. Innymi słowy: TODO.

Specjalne:

Tu jest miejsce na wszystkie własności specjalne dotyczące postaci. Postacie graczy zwykle nic tu nie mają.

Baza:

Każda postać ma pewną bazę; jest to pasywna wartość dodawana do każdego testu postaci, czy to ofensywnego czy defensywnego.

--------------------------------------------------
      | Wartość |    Przykład      |
--------------------------------------------------
weakened  |  4   | chory, dziecko.      |
adult   |  6   | większość postaci     |
heightened |  8   | wspomagany, homo superior |
--------------------------------------------------

W większości przypadków nasze postacie mają bazę '6'. To samo inni ludzie / przeciwnicy.

Inklinacje:

Postać ma Inklinacje sumujące się do zera, w zakresie [-2, 2].
Inklinacja stanowi zarówno "atak" jak i "obronę"; nakładana jest na bazę.

Inklinacja Skrót Znaczenie
Social Aggressive SC_A Zastraszanie, wymuszanie, wydobywanie informacji siłą. Też: odwaga.
Social Devious SC_D Przechytrzanie innych, sprawianie, by robili co chcesz. Taktyka, kłamanie, manipulacja
Social Friendly SC_F Inspirowanie, zaprzyjaźnianie się, wkręcanie się, podnoszenie morale, oczarowywanie, uwodzenie.
Knowledge KNO Wiedza akademicka i znanie się na czymś. Historia, prowadzenie badań, pamięć, legendy.
Craft CRF Konstruowanie i stosowanie narzędzi. Też: praca zawodowa. Rzemieślnik, lekarz, używanie koparki, praktyczne działania
Supernatural SPN Intuicja i działania związane z magią / artefaktami itp. Też: odporność magiczna pasywna (Skażenie itp)
Fortitude FRT Cechy fizyczne powiązane z "power", "force", "toughness", "vitality". Też: "willpower". Odporność, wytrzymałość, siła, przełamywanie bólu.
Nimbleness NMB Cechy fizyczne powiązane z "dexterity", "precision", "reaction", "agility". Prędkość, zwinność, szybkość, sprawność manualna i precyzja.

Przykład Inklinacji postaci:

Baza: 6

SC_A SC_D SC_F KNO CRF SPN FRT NMB
+1 +2 -1 -2 -2 0 +1 +1

Gdy robi akcję społeczną agresywną, wartość = 6+1 = 7 + ewentualne umiejętności / akcje + ewentualny impuls.
Gdy robi akcję powiązaną z wiedzą, wartość = 6-2 = 4 + ewentualne umiejętności / akcje + ewentualny impuls.

Obliczenie poziomu postaci w danej akcji:

 • Czy akcja jest zgodna z jakimś impulsem lub sprzeczna z innym? Dodaj / odejmij Impuls [-2, 2]
 • Z jaką umiejętnością jest zgodna akcja? Dodaj poziom umiejętności [0, 6]
 • Dodaj bazę [4, 6, 8]
 • Dodaj inklinację [-2, 2]
 • Wynik tych obliczeń stanowi poziom postaci w danej akcji.

Szablon karty postaci:

Szablon karty postaci 1604

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License