Komponent Losowy 1612

Komponent losowy

Opis

  • Kostka: 1k20, przekształcona w pseudo-Gaussa.
  • Rzuca jedna strona (zawsze gracz)
    • Więc musi być od ujemnej do dodatniej (by rzucający nie miał przewagi)
    • Więc musi być symetryczny

Translacja

Wynik na kości Modyfikator
20 +3
19, 18, 17, 16 +2
15, 14, 13, 12, 11 +1
10, 09, 08, 07, 06 -1
05, 04, 03, 02 -2
01 -3
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License