Komponent Losowy

Komponent losowy

Opis

  • Kostka: 1k20, przekształcona w pseudo-Gaussa.
  • Rzuca jedna strona (zawsze gracz)
    • Więc musi być od ujemnej do dodatniej (by rzucający nie miał przewagi)
    • Więc musi być symetryczny

Translacja

Wynik na kości Modyfikator
20 +5
19 +4
18, 17 +3
16, 15, 14 +2
13, 12, 11 +1
10, 09, 08 -1
07, 06, 05 -2
04, 03 -3
02 -4
01 -5
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License