Wydzial Wewnetrzny

Wydział Wewnętrzny Srebrnej Świecy:

Level Gain
Member + 2 a_l, + 2 w_l, + 2 v_l
Officer

Opis:

The internal affairs Bureau is a specialist internal police of Silver Candle. They have access to a lot of resources of the Guild, including the specialist resources of the bloodlines which are a part of the Candle. This is often used to stage stings of different kinds and to emulate the actions of the bloodlines. The internal affairs Bureau keeps internal strife within the candle contained, controlled and its threat stops some unsavory magi from doing stupid things.

The Bureau mostly operates with documents. It’s composed mostly of clerks – and operatives. Its members swear loyalty towards the Candle above the loyalty towards the bloodlines. Most of the members are not from the bloodlines; the other magi are deemed to be less corruptible and they are what holds the Candle together.

This faction has only two levels of association.

Akcje:

Member
 • <darmowo>: dostęp do powszechnych informacji i informacji niepoufnych z całej Świecy
 • <darmowo>: +2 ‘renown’ przy testach przekonywania członków Świecy
 • 1 e_l: „tajemnica zawodowa”: nie musi się tłumaczyć, nawet zapytany
 • 1 e_m: „immunitet”: immunitet prawny na wypadek problemu wywołanego przez agenta WW.
 • 1 f_l: dostęp do rozwiązania <tego problemu> posiadanego już przez Świecę
 • 1 f_l: dostęp do rzeczy normalnie dostępnych tylko dla Rodu na poziomie ‘valued member’.
 • 1 a_l: dostęp do informacji niejawnych i poufnych na dany temat
 • 1 a_l: dostęp do dokumentów różnego rodzaju
 • 1 a_l: seal the information / unseal the information
 • 1 a_l: zażądania badania <czegoś> na dowolny temat w Laboratorium Mgieł
 • 1 w_l: zażądać całkowitej współpracy członka Świecy / terminusów
 • 1 w_l: zażądać aresztowania / unieszkodliwienia członka Świecy
 • 1 w_l: zażądać zmianę rozkazów / alokacji w Świecy na potrzeby misji
 • 1 w_l: nadać magowi nie-Świecy tymczasowe uprawnienia w Świecy na potrzeby X do poziomu swoich
 • 1 w_l: uzyskać dowolną usługę specjalistyczną Świecy (rzeczoznawca, opinia…) przy tajemnicy
 • 1 w_l: zażądać spotkania i je uzyskać (niezależnie od rangi)
 • 1 v_l: zażądać konstrukcji artefaktu dedykowanego w Świecy, „na jedną akcję”
Officer

TODO

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License